Kontakt

Kontakt

Besöksadress

Skolgatan 3, Älmhult (mittemot biblioteket)

Telefon

072-682 64 89 (vävstugan, säkrast tisd kl. 18-20)

076-795 41 03 (ordf Eivor Frodig)

Email

info@stinsensvavstuga.se (allmän mailadress)

eivor@stinsensvavstuga.se (ordf Eivor Frodig)

 

Postadress

c/o Annelie Falck

Ryfors 44

343 97 Älmhult

Org.nr. 829000-9144

Bankgironr. 5319-8602

Kontaktformulär